การคำนวณพื้นที่เพื่อติดตั้ง

การคำนวณพื้นที่เพื่อติดตั้ง

การคำนวณพื้นที่จะต้องเป็นตารางเมตร เพื่อให้เข้ากับวอลเปเปอร์ที่จะติดตั้งโดยปกติวอลเปเปอร์ 1 ม้วน จะมีขนาดกว้าง 0.53 เมตร ยาว 10 เมตรโดยมีการคำนวณพื้นที่ กว้าง X ยาว(สูง)ก็จะได้พื้นที่ของฝาผนังด้านนั้นๆ หาพื้นที่ทุกด้านของห้องแล้วนำมาบวกกันและหารด้วย 5 ก็จะได้จำนวนวอลเปเปอร์ที่จะติดตั้ง?ถ้าวอลเปเปอร์ม้วนนั้น มีขนาดพื้นที่ 5 ตารางเมตร

ตัวอย่าง ห้องนอน 1 ห้องแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้าง 4 เมตร สูง 2.5 เมตร 2 ด้านทึบไม่มีประตูหน้าต่างอีก 2 ด้านมีประตูขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 2 เมตร และหน้าต่างขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 2 เมตร

วีธีการคำนวณ

ด้านทึบไม่มีประตู กว้าง 4 X ยาว(สูง) 2.5 = 10 ตารางเมตร

พื้นที่ทั้งหมดมี 4 ด้าน (พื้นที่ด้าน) 10 X (ด้าน) 4 = 40 ตารางเมตร

พื้นที่ของประตู กว้าง 1 X ยาว(สูง) 2 = 2 ตารางเมตร

พื้นที่ของหน้าต่าง กว้าง 3 X ยาว(สูง) 2 = 6 ตารางเมตร

พื้นที่ที่ไม่ติดวอลเปเปอร์ (ประตู+หน้าต่าง) 2 + 6 = 8 ตารางเมตร

พื้นที่ที่ติดตั้งวอลเปเปอร์ทั้งหมด 40 – 8 = 32 ตารางเมตร

จำนวนวอลเปเปอร์ที่ต้องใช้ 32 % 5 = 6.4 ม้วน

*** ในกรณีวอลเปเปอร์ 1 ม้วน 5 ตารางเมตร

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

counter create hit